Acupressure and Massage Therapy

Od začiatku tohto roka Miško  absolvoval tri série rehabilitačných konzultácii pod vedením pána C W Lau.

Dosiahnuté výsledky, ktoré potvrdili aj následné ortopedické vyšetrenia, boli veľmi dobré.

Aplikáciou špeciálnych masáží a tradičnej prírodnej medicíny sme sa posunuli od ležania do vertikály. Uvoľnili sa ťažko spastické dolné končatiny, skoro úplne sa stratil rozdiel v dĺžke nôh spôsobený nesprávnym zacentrovaním jedného bedrového kĺbu.


Aj keď cesta k samostatnému státiu je ešte ďaleká, každý posun čo i len k pasívnemu státiu je veľkým uľahčením každodenného života pre nás rodičov a otvára nové horizonty pre Miška.

Veď pohľad na svet z vlastných nôh je predsa len pestrejší, ako ten zo zeme....