charis n.o.

Rekondično-regeneračné centrum

 

Nové rekondično - regeneračné centrum je určené na regeneráciou pohybovej sústavy pacientov s ľahkým i ťažkým stupňom detskej mozgovej obrny (DMO), resp. rázštepu chrbtice, následku lebečných a mozgových úrazov (napr. po autonehode), dočasného porušenia mozgového krvného obehu (napr. po mozgovej porážke), prekonanej neurochirurgickej a lebečno - mozgovej operácie.

Cvičenie prebieha v príjemnych priestoroch pod vedením odborníkov, ktorí dokážu úspešne motivovať detičky k neuveriteľným výkonom.

Viac na www.nocharis.sk