Impressum

MIŠIAK
Kostolište 178
900 62 Kostolište

URL: http://www.misiak1.sk

E-mail: misiak1@misiak1.sk

Zapísaná v Slovenskej republike :
Obsah : MIŠIAK

Koncepcia : Jana Eze

     

© MIŠIAK. Všetky práva vyhradené.

Dôležité právne informácie

Osoby, ktoré sprístupnia informácie na web stránke MIŠIAK súhlasia s nasledovnými podmienkami.

Publikované informácie a vyslovené zmýšľania sú poskytnuté prostredníctvom Občianského združenia MIŠIAK pre osobné použitie a len pre informačné účely, ktoré podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upovedomenia. Občianske združenie MIŠIAK prehlasuje, že informácie a vyjadrené zmýšľania na tejto web stránke sú správne, kompletné a aktuálne.

Celý obsah MIŠIAK web stránky podlieha autorskému právu s vyhradením všetkých práv. Reprodukcie, preklady, uloženie a spracovanie v iných médiách, web stránkach alebo v databázach sú chránené autorským právom občianskéhozdruženia MIŠIAK. Akékoľvek použitie alebo reprodukcie z našej web stránky, či už v celku alebo len z jej časti, je povolené len s predchádzajúcim písomným povolením občianskéhozdruženia MIŠIAK
Linky
Určité linky na MIŠIAK web stránke vedú k web stránkam tretích osôb. Občianské združenie MIŠIAK nemá žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a legálnosť obsahu takýchto web stránok a s ich ponukou služieb.