o nas

O NÁS

Účelom občianského združenia MIŠIAK je:


·    ROZVOJ A INTEGRÁCIA detí s rôznym druhom postihu,
·    DOSTUPNOSŤ FINANČNE NÁROČNÝCH TERAPIÍ A LIEČBY,

·    NÁKUP FYZIOTERAPEUTICKÝCH POMÔCOK,

·    KONKRÉTNE PROJEKTY na pomoc sociálne slabším ľuďom.

Údaje o Občianskom združení:


Obchodné meno:  MIŠIAK       
Adresa: Kostolište 178, 900 62 Kostolište
Číslo účtu: 2636642155/0200 (VUB)       
IČO: 42171628     

 

Občianske združenie MIŠIAK je zaregistrované Komorou notárov SR v centrálnom registri prijímateľov 2 % zo zaplatenej dane za rok 2013 pod poradovým číslom  3359/2013.

Dokumenty: