AK POMÁHATE NÁM, POMÔŽETE TÝM, ČO POMÁHAJÚ

Staňte sa aj Vy súčasťou spoločenstva, ktoré prejavuje solidaritu s postihnutými  a pomôžte im integrovať sa.


PREČO byť darcom?

Postup krokov ako darovať 2% z dane - www.rozhodni.sk
Váš dar pomôže deťom s rôznym druhom postihu zlepšiť ich šancu na normálny život.
Vaším darom prejavíte solidaritu a účasť s potrebami iných.
Vaším darom vyjadríte svoj postoj k skutočným životným hodnotám a umožníte iným, aby tieto hodnoty pomáhali napĺňať.
Váš dar Vám poskytne pocit naplnenia a zmyslu, keď pochopíte, že aj Vaša pomoc je dôležitá.

 


AKO sa zapojiť?


Aktivity občianskeho združenia MIŠIAK môžete podporovať pravidelne alebo jednorázovo, a to finančným darom určeným na nákup fyzioterapeutických pomôcok, financovaním rôznych podporných terapií, ako aj liečby. Príspevky zasielajte na číslo účtu: 2636642155/0200,VÚB banka, v poznámke prosím uveďte výraz „dar".

Darujte 2 % z Vašich daní

Postup krokov ako darovať 2% z dane - www.rozhodni.sk